Годишен финансов отчет на читалищата

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2013г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството

Дата на публикуване: 11.06.2014

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2013г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството. [...]

Цялата публикация...

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2012г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството.

Дата на публикуване: 20.06.2013

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2012г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството. [...]

Цялата публикация...