Годишен финансов отчет на читалищата

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2018г., съгласно чл.38 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството

Дата на публикуване: 28.06.2019

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2017г., съгласно чл.38 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството. [...]

Цялата публикация...

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2017г., съгласно чл.38 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството

Дата на публикуване: 26.06.2018

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2017г., съгласно чл.38 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството. [...]

Цялата публикация...

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2016г., съгласно чл.38 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството

Дата на публикуване: 28.06.2017

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2016г., съгласно чл.38 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството. [...]

Цялата публикация...

Профил на купувача - НЧ "Изгрев" с. Рогош

Дата на публикуване: 08.07.2016

Договор Приложения към договор 15.08.2016г.  Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. 05.08.2016г.  Съобщение относно производство по [...]

Цялата публикация...

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2015г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството

Дата на публикуване: 29.06.2016

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2015г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството. [...]

Цялата публикация...

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2014г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството

Дата на публикуване: 24.06.2015

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2014г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството. [...]

Цялата публикация...