Цени на административни услуги по граждански състояние и други услуги, предоставяни на територията на Община "Марица"

Приложение № 7.1 към чл. 56

№ по редВид услугаМяркаРазмер в леваСрок за извършване на услугатаБланка
4. За издаване на удостоверение за липса на финансови задължения към общината 1 брой 10.00   Изтегли
5. За изготвяне на удостоверение за ползване на кредит, поръчителство стипендии за почивка и лечение 1 брой 1.00  
6. Справка-декларация на основание чл.1, ал.1, т.1 от Наредбата за отпускане и изпращане на парачни обезщетения за безработица 1 брой безплатно  
7. Издаване на удостоверения за доход и други удостоверения /различни видове/ 1 брой    
8. Служебна бележка за получени доходи - различни видове 1 брой    
А. За извършени услуги от гражданско състояние         
1. Ритуали по гражданско състояние        
1.1. Сключване на граждански брак:        
1.1.1.  -за ритуал на който поне един от желаещите за сключване на граждански брак е с постоянен адрес в Общината  1 ритуал 25.00 30 дни  
1.1.2.  -за ритуал на който поне един от желаещите за сключване на граждански брак е с постоянен адрес в Общината  1 ритуал 40.00 7 дни  
1.1.3.  -за ритуал на който и двамата желаещи за сключване на граждански брак са с постоянен адрес в други Общини  1 ритуал 50.00 30 дни  
1.1.4.  -за ритуал на който и двамата желаещи за сключване на граждански брак са с постоянен адрес в други Общини  1 ритуал 80.00 7 дни  
1.1.5. -за закупуване на необходимите формуляри 1 бр. компл. 3.00 веднага  
1.1.6. сключване на граждански брак-изнесен ритуал 1 ритуал 100.00    
1.2. Погребение 1 ритуал безплатно веднага  
1.3. Именуване на дете /кръщене/ 1 ритуал безплатно 7 дни  
2. Приемане на заявление за проверка на българско гражданство 1 брой 2.00 веднага Изтегли
3. Приемане на заявление /декларация/ за припознаване на извънбрачно дете 1 брой 2.00 веднага Изтегли
4. Проверка и отговор на молби и жалби  1 брой безплатно 30 дни  
Б. За други услуги        
1. Копирни услуги за една страница        
1.1. - едностранно 1 брой 0.30 веднага  
1.2. - двустранно 1 брой 0.40 веднага  
2. Издаване на удостоверение от общ характер по искане на гражданите        
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
3. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка 1  брой 10.00    
4. За издаване на удостоверение за липса на финансови задължения към общината 1  брой 10.00    
5. За изготвяне на удостоверения за ползване на кредит, поръчителство, стипендии, за почивка и лечение 1  брой 1.00    
6. Справка-декларация на основание чл.1, ал.1, т.1 от Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица 1  брой безплатно    
7. Издаване на удостоверения за доход и др. удостоверения (различни видове) 1  брой безплатно    
8. Служебна бележка за получени доходи-различни видове 1  брой безплатно    
9. Предоставяне на обществена информация по реда на Закона за обществена информация     до 14 дни  
10. Ползване на:        
  мултимедиен проектор 1 час 10.00    
  екран 1 час 5.00    
  преносим компютър 1 час 10.00