Услуги

Работно време: 8.00 - 16.30 часа – без прекъсване. В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

Телефони за контакти:
Деловодство
032 907809

Консултант „Устройство на територията, екология и строителство”
032/907807

Консултант „Общинска собственост и ГРАО”
032/907814

Ръководството на Община „Марица” акцентира на спазването и удовлетворяването на изискванията на гражданите и юридическите лица, ползващи предоставяните административни услуги.

Центърът за информация и услуги на гражданите е разположен на партерния етаж на административната сграда. Той има ясно и разбираемо обозначение, леснодостъпен е и е създадена възможност за обслужването на всички потребители. Отличава се с добър вътрешен дизайн и с комфорт. Оборудван е със съвременна техника и специализиран софтуер за бързо и качествено обслужване на потребителите. Автоматизиран е целият процес на документооборота. В него работят квалифицирани и опитни специалисти, преминали специално обучение.
В центъра за информация и услуги на гражданите в Община „Марица” е поставен информационен интернет киоск, предоставящ информация за дейността на общинската администрация.  На разположение на гражданите са примерни бланки за извършваните услуги, на които са посочени необходимите документи и такси.
Основна цел на общинската администрация е предоставяне на ефективни и качественни услуги на гражданите и бизнеса.