Транспорт

Местоположението на Община „Марица” обуславя преминаващите през територията и множество важни авто и ЖП- транспортни артерии от национално и три транспортни "коридора" от международно значение:
koridori_436

    ОЕТК № 4 – Централна Европа - Румъния (Калафат) - Видин - София - Пазарджик - Пловдив - Хасково - Свиленград - Турция (Одрин) - Азия;
    ОЕТК № 8 – Албания - Македония (Крива паланка) - Кюстендил - София - Пазарджик - Пловдив - Стара Загора - Сливен - Бургас - Варна;
    ОЕТК № 10 – Централна Европа - Сърбия - Калотина - София - Пловдив - Свиленград - Турция

 

 

 

През територията на Общината преминава участък от автомагистрала “Тракия”. Чрез АМ "Тракия" се осъществява бърз транспортен достъп на продукцията до международните "коридори" и международните пазари, за което доказателство са вече оформените индустриални зони покрай с. Бенковски - с. Радиново; покрай с. Рогош - Скутаре, покрай пътищата Пловдив Царацово, Пловдив - Труд, Пловдив - Войводиново.

am_730

 

trans_400

 

Републикански пътища:

 1. Автомагистрала "Тракия" (А-1) = 34 км. - силен фактор за икономическото развитие и урбанизацията на общината.
 2. Пътища І клас
  • направление София - Пловдив - Свиленград (І-8) = 7 км.
 3. Пътища ІІ клас, с обща дължина = 24 км.:
  • Пловдив - Брезово /ІІ - 56/
  • Пловдив - Карлово /ІІ-64/
 4. Пътища ІІІ клас, с обща дължина = 4,0 км.
  • Направленията Пловдив - Съединение /ІІІ-805/
  • Направление Пловдив - Голям Чардак (ІІІ - 605)
  • Направление Пловдив - Шишманци ( ІІІ-565)

 

Общинските пътища са с обща дължина 55 км.

trans3_730

Въпреки, че гъстотата на пътната мрежа е над средните стойности за страната, още не е достигнат оптималния й вариант. Повечето пътища преминават през населените места.

Железопътна мрежа

Общата дължина за ЖП - мрежата, преминаваща през територията на Община „Марица” е 45 км.
Трите участъка са от следните направления: Пловдив - Карлово / през селата Труд и Граф Игнатиево/; Пловдив - Бургас /през селата Скутаре и Маноле/; Пловдив - Панагюрище /през селата Царацово, Бенковски/. Наличието на ЖП - транспорт е друг благоприятен фактор за развитие на местната икономика. Неоспорим е екологичният и социалният му ефект; надеждно средство за пренасяне на товари. При село Бенковски има изградено голямо "разтоварище", което е във връзка с разтоварището при ЖП - гара "Филипово" /Пловдив/ и Международно летище - Крумово.