Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, водни обекти

Приложение № 6 към чл.51

№ по редВид услугаМяркаРазмер в лева
1 Горски плодове, билки, гъби в сурово състояние кг.  
2 Грудки-всички видове кг. 0.07
3 Корени-всички видове кг. 0.09
4 Коренища-всички видове кг. 0.07
5 Листа, стръкове: кг.  
5.1 - блатно кокиче кг. 0.10
5.2 волски език, горицвет-пролетен, гълъбови очички, червен кантарион, лечебен исоп, лудо биле, понтийски пелин, страшниче, зайча сянка, шапиче кг. 0.08
5.3 боровинка / черна и червена /, горска ягода, живовляк, бреза, върба, къпина, смрадлика кг. 0.04
5.4 жълт кантарион кг. 0.10
5.5 други кг. 0.04
6 Плодове: кг.  
6.1 боровинка кг. 0.15
6.2 кисил трън, червена и синя трънка, шипка кг. 0.10
6.3 други кг. 0.09
7 Цвят : кг.  
7.1 липа кг. 0.15
7.2 божур,иглика кг. 0.05
7.3 акация,бъз,глог кг. 0.04
7.4 други кг. 0.03
8 Кори: кг.  
8.1 кисел трън,леска кг. 0.10
8.2 бреза,конски кестен, дъб, върба, мъждрян кг. 0.08
8.3 други кг. 0.06
9 Семена и други репродуктивни материали: кг.  
9.1 бадем, лешник, орех, кестен кг. 0.10
9.2 тополови резници кг. 0.03
10 Гъби-диворастящи: кг.  
10.1 манатарка, пачи крак кг. 0.50
10.2 други кг. 0.10
11 Събиране на охлюви кг. 0.20
12 Събиране на раци кг. 0.30
13 Улов на жаби кг. 0.20
14 Камъш, папур и др. кг. 0.05
15 Пънове от всички дървесни видове пространствен куб.м. 0.30