Такси за административни услуги за издаване на разрешения и упражняване на дейност предоставяни на територията на Община "Марица"

Приложение № 5.3 към чл. 46, ал.1, т. 3 и т. 4

№ по редВид услугаМяркаРазмер в леваСрок за извършване на услугатаБланка
І. Издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия        
1. Първоначална за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия        
1.1. За магазинната мрежа 1 брой 54.00  15 дни  
1.2. За заведения за хранене и развлечения в зависимост от категорията им        
   - 1 и 2 звезди 1 брой 104.00 15 дни  
   - за заведения за хранене и развлечения без категорията  1 брой 54.00 15 дни  
ІІ. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване        
1. За категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:        Изтегли
1.1. до 30 стаи    500 лв.  60 дни  
1.2. от 31 до 150 стаи   1 000 лв.  60 дни  
1.3. от 151 до 300 стаи    1 870 лв.  60 дни  
1.4. от 301 до 500 стаи    2 750 лв.  60 дни  
1.5. над 500 стаи    5 000 лв.  60 дни  
2. За категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:         Изтегли
2.1. до 20 стаи    250 лв.  60 дни  
2.2. от 21 до 40 стаи    500 лв.  60 дни  
2.3. от 40 до 60 стаи    940 лв.  60 дни  
2.4. от 61 до 100 стаи    2 500 лв.  60 дни  
2.5. над 100 стаи    5 000 лв.  60 дни  
ІІІ. Категоризация на заведения за хранене и развлечение       Изтегли
1. до 20 места за сядане    110 лв.  60 дни  
1.1. от 21 до 50 места за сядане    250 лв.  60 дни  
1.2. от 51 до 150 места за сядане    500 лв.  60 дни  
1.3. от 151 до 300 места за сядане    940 лв.  60 дни  
1.4. над 300 места за сядане    1 400 лв.  60 дни  
2. За категоризиране на плажове към плувни басейни   по 0.20лв. на кв.м. ак. пл. площ 60 дни Изтегли
3. За изработка на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената:        Изтегли
3.1. за средствата за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения    50 лв.  30 дни Изтегли
3.2. за плажове    200 лв.  30 дни Изтегли
ІV. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък 1 брой 3.00 15 дни