Такса за притежаване на куче

Приложение № 8 към чл. 53

№ по редВид услугаМяркаРазмер 
      (лева)
1. Такса за притежаване на куче 1 бр. 4.00