Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Приложение № 1 към чл. 21

№ по редВид услугаМяркаРазмер в леваБланка
         
  Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект      
1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция      
1.1. За продажба от маса /сергия/     Изтегли
  а/ на ден 1 бр. 1.00  
  б/ на месец 1 бр. 25.00  
1.2.  За продажба от кола с животинска тяга     Изтегли
   - на ден 1 бр. 1.00  
1.3. За продажба от товарен автомобил     Изтегли
   - на ден 1 бр. 5.00  
1.4. За продажба от товарен автомобил с ремарке     Изтегли
   - на ден 1 бр. 6.00  
2. За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки     Изтегли
2.1.  - за продажба от маса /сергия/     Изтегли
  а/ на ден 1 бр. 2.00  
  б/ на месец 1 бр. 30.00  
3. За ползване на тротоари, площадки, улични платна и други терени за търговска дейност на открито /колички, витрини и др./     Изтегли
   -  на ден кв.м. 1.00  
   -  на месец кв.м. 25.00  
4. За ползване на места за продажба на стоки, при организирани      
  панаири,събори, празници и др.     Изтегли
   -  на ден кв.м. 2.00  
5. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.     Изтегли
   -  на ден кв.м. 0.30  
6. За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на телефонни кабини , банкомати  и други  /на квадратен метър/     Изтегли
  - на месец кв.м. 20.00  
7. Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни работи     Изтегли
  - на ден кв.м. 0.30