Новини

Съобщение за дежурства на общинска администрация и кметствата относно срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани, във връзка с произвеждането на избори за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.  и последен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Кметствата в Община „Марица“  ще дежурят на 18.05.2019г. /събота /

с работно време от 9,00 до 13,00 и от  13,30 до 17,30ч.

________________________________________________________________________________________

Община „Марица“ ще дежури  на 18.05.2019г. /събота / с работно време от 9,00 до 13,00 и от 13,30 до 17,30ч.

Телефон за връзка:  032/907 812       0893304550