Ръководство

КМЕТ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ИНЖ. ПЕТЪР ИВАНОВ МИНКОВ

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЕВРОПРОЕКТИ И ПОЛИТИКИ

ГЕРГАНА СПАСОВА ТИТЮКОВА

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИНЖ. ПЕТКО ТАНЧЕВ ЧОЧЕВ

 

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА