Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет №38-78

Дата на публикуване: 18.02.2019

Линк към решението Публикувани на 18.02.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №9-37

Дата на публикуване: 08.02.2019

Линк към решението Публикувани на 08.02.2019г. В сила от 18.02.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №8

Дата на публикуване: 30.01.2019

Линк към решението Публикувани на 30.01.2019г. В сила от 07.02.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №1-7

Дата на публикуване: 11.01.2019

Линк към решенията Публикувани на 11.01.2019г. В сила от 21.01.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №445-472

Дата на публикуване: 27.12.2018

Линк към решенията Публикувани на 27.12.2018г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №406-444

Дата на публикуване: 05.12.2018

Линк към решенията Публикувани на 05.12.2018г. Решенията влизат в сила от 12.12.2018г. [...]

Цялата публикация...