Приемни дни

Дни за прием на граждани от ръководството на общината

длъжностимеден от седмицата
приемни часове
 Кмет Димитър Иванов четвъртък и населените места в Община "Марица"
13:00 - 16:00
 Зам. кмет инж.Петър Минков
вторник
13:00 - 15:00
 Зам. кмет Гергана Титюкова
понеделник
13:00 - 15:00
 Зам. кмет инж. Петко Чочев вторник 10:00 - 12:00
 Секретар Надежда Димитрова
сряда  и четвъртък 13:00 - 16:00
 Гл. Архитект
арх. Мария Христова
сряда
9:00 - 12:00