Постоянни комисии

Състав на постоянните комисии в Общински съвет "Марица" за мандат 2015-2019г.

Постоянна комисия "Бюджет и финанси"
Председател Росен Димов
Членове Петър Славков
  Стоян Куршумов
  Албена Миланова
  Николай Копринков
  Нонка Атанасова
  Анастас Димитров

 

Постоянна комисия "ТСУ"
Председател Димитър Дингилев
Членове Николинка Желязкова
  Димчо Данков
  Иван Стойков
  Ваня Петкова
  Нонка Атанасова
  Александър Богданов

 

Постоянна комисия "Общинска собственост"
Председател Стоян Куршумов
Членове Петър Славков
  Димчо Данков
  Георги Какалов
  Николай Копринков
  Ваня Петкова
  Пламен Петков

 

Постоянна комисия "Образование, култура, етноси и социални дейности"
Председател Мария Николова
Членове Катя Атанасова
  Албена Миланова
  Красимира Пушкова-Филева
  Фарид Абдо
  Виолета Христодулова
  Пламен Петков

 

Постоянна комисия "Младежта и спорта"
Председател Александър Богданов
Членове Росен Димов
  Георги Генчев
  Фарид Абдо
  Йорданка Змиярова
  Никола Дончев
  Стойчо Христозов

 

Постоянна комисия "Аграрна политика и екология"
Председател Георги Разпопов
Членове Георги Генчев
  Людмил Козарски
  Иван Стойков
  Никола Дончев
  Кръстю Ливров
  Здравко Митев

 

Постоянна комисия "Административни и правни въпроси"
Председател Людмил Козарски
Членове Катя Атанасова
  Мария Николова
  Виолета Христодулова
  Стойчо Христозов
  Георги Разпопов
  Анастас Димитров

 

Постоянна комисия "Евроинтеграция"
Председател Георги Какалов
Членове Димитър Дингилев
  Йорданка Змиярова
  Здравко Митев
  Красимира Пушкова-Филева
  Кръстю Ливров
  Николина Желязкова

 

Постоянна комисия "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси"
Председател Георги Какалов
Членове Петър Славков
  Красимира Пушкова-Филева
  Мария Николова
  Николай Копринков
  Николина Желязкова
  Людмил Козарски