Обявления

Протокол от 19.04.2019г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ

Дата на публикуване: 09.05.2019

Протокол от 19.04.2019г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ [...]

Цялата публикация...

Обява

Дата на публикуване: 08.05.2019

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД-11-200/24.04.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив

Дата на публикуване: 07.05.2019

Заповед №РД-11-200/24.04.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-611/30.04.2019 г. за отчуждаване на поземлен имот

Дата на публикуване: 30.04.2019

[...]

Цялата публикация...

Разрешение №500

Дата на публикуване: 30.04.2019

[...]

Цялата публикация...

Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади 2019-2020г.

Дата на публикуване: 25.04.2019

Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади 2019-2020г. [...]

Цялата публикация...