Обявления

Съобщение за публично обявление МОСВ

Дата на публикуване: 04.06.2019

Линк към съобщението [...]

Цялата публикация...

Обява чл.4

Дата на публикуване: 03.06.2019

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

Обявления от Детски градини за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022г.

Дата на публикуване: 03.06.2019

ДГ “Елица“, с. Бенковски ДГ “Ралица“, с. Войводиново ДГ с. Войсил ДГ “Здравец“, с. Граф Игнатиево ДГ “Весела“, с. Калековец [...]

Цялата публикация...

Заповед за изземване на имот № РД-09-768/28.05.2019 г.

Дата на публикуване: 31.05.2019

Линк към заповедта [...]

Цялата публикация...

Oбява чл.4

Дата на публикуване: 27.05.2019

Линк към обявлението [...]

Цялата публикация...

Обявление за отчуждаване на имот в с. Калековец - Поземлен имот № 35300.12.65

Дата на публикуване: 23.05.2019

Обявление за отчуждаване на имот в с. Калековец - Поземлен имот № 35300.12.65 [...]

Цялата публикация...