Общински съвет

Общински съвет "Марица"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА 

 

Мобилен тел.: 0886500466  

Стационарен тел.: 032/907 826

e-mail: [email protected]

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ГЕОРГИ АНДОНОВ КАКАЛОВ

 

тел.: 0886500465

e-mail: [email protected]

 

 

Име и фамилия     Име и фамилия 
 Стоян Илиев Куршумов      Николинка Велкова Желязкова  
 Петър Ангелов Славков      Албена Величкова Миланова  
 Георги Михайлов Разпопов      Фарид Джамал Абдо  
 Георги Тодоров Генчев      Йорданка Хилендарова Змиярова  
 Александър Георгиев Богданов      Иван Стойков Стойков  
 Росен Стоянов Димов      Красимира Колева Пушкова-Филева  
 Катя Атанасова Атанасова      Здравко Петков Митев  
 Людмил Рангелов Козарски      Николай Иванов Копринков  
 Мария Иванова Николова      Никола Иванов Дончев  
 Димитър Георгиев Дингилев      Кръстьо Николов Ливров  
 Анастас Рангелов Димитров      Нонка Петрова Атанасова  
 Пламен Панков Петков      Виолета Стефанова Христодулова  
 Стойчо Бориславов Христозов      Ваня Иванова Петкова  
 Димчо Иванов Данков        

 

Звено за обслужване на Общински съвет
Атанаска Иванова тел: (032) 907 814