Обществ. обсъждания

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за управлението на горските територии

Дата на публикуване: 25.04.2019

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Дата на публикуване: 16.04.2019

  Мотиви Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Дата на публикуване: 19.03.2019

  Мотиви Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на Община Марица

Дата на публикуване: 19.03.2019

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Докладна записка от Анастас Рангелов Димитров - общински съветник

Дата на публикуване: 22.02.2019

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 30 дни, Община „Марица” е предоставила [...]

Цялата публикация...

Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет "Марица"

Дата на публикуване: 29.01.2019

Докладна записка от група общински съветници "ЗНС ЗА МАРИЦА" [...]

Цялата публикация...