Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Подмяна на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление”

№ 20190603FVNLZ92212
2019-06-03