Такса за издаване на карта за паркиране на МПС, обслужващо лица с увреждания

№ по ред Вид услуга Мярка Размер в лева срок за извършване на услугата Бланка
1 Издаване на карта за паркиране на МПС, обслужващо лица с увреждания 1 брой безплатно 15 дни Изтегли