Обшина Марица

Кметство Маноле

Александър ИвановКмет

Пощенски код:4137

Село Маноле се намира в Горнотракийската низина на 17 км. североизточно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 3189,2 ха. Има автобусна линия до град Пловдив и ж.п. транспорт по линията Пловдив-Стара Загора. Разположено е от двете страни на пътя Пловдив-Чирпан.

Село Маноле е създадено през 1488 г. под името Манул, с което същата година е регистрирано в османския регистър. Така фигурира и в Джелепкешанския регистър през 1576 г. Във Войнганския регистър от шестнадесети век е отбелязано като село Маноле. По съхранени предания основоположник на селото е майстор Манол, българин, който е чиракувал при гръцки кръчмари и ханджии.

Църквата „Св. Димитър”  е построена през 1902 г.

Първото училище в село Маноле – „Васил Левски”е построено през 1886 г.

Разрушено от земетресенията през 1928 г., то отново е възстановено.

Читалище „Просвета”е открито през 1927 г., а сградата, в която се помещава в момента, е построена 1959 г.

В землището на селото е съществувала могила „Разкопаница” – разрушена е през 70-те години на миналия век, а намерените ценни експонати могат да се видят в Историческия музей в град Пловдив.

На 1.5 км южно от Маноле има тракийска селищна могила (от бронзовата и желязната епоха), която е най-голямото образувание на Балканския полуостров, резултат на човешка дейност.

В центъра на населеното място има паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 г. и паметник на загиналите в Отечествената война