Контакти ГРАО

ТЕЛЕФОНИ НА ДИРЕКЦИЯ „ГРАО“

ПО НАСЕЛЕНИ ЗА ОБЩИНА “МАРИЦА“

Населено място

E-mail

Телефон

Гл. специалист „ГРАО”

Община „Марица“

[email protected]

032/907 812

0893304550

Ст. специалист „ГС”

Войводиново

[email protected]

0893304521

Ст. специалист „ГС”

Гр.Игнатиево

[email protected]

0893304511

Гл. специалист „ГС”

Калековец

[email protected]

0893304518

Гл. специалист „ГС”

Костиево

[email protected]

0893304512

Ст. специалист „ГС”

Маноле

[email protected]

0893304508

Гл. специалист „ГС”

Рогош

[email protected]

0893304516

Ст.специалист „ГС”

Скутаре

[email protected]

0893304524

Гл. специалист „ГС”

Строево

[email protected]

0893304510

Ст. специалист „ГС”

Труд

[email protected]

0893304509

Ст. специалист „ГС”

Царацово

[email protected]

0893304515

Ст.специалист „ГС”

Бенковски

[email protected]

0893304520

Гл. специалист „ГС”

Войсил

[email protected]

0893304522

03188/22-35

Гл. специалист „ГС”

Динк

[email protected]

0893304519

Гл. специалист „ГС”

Желязно

[email protected]

0893304514

03101/25-35

Гл. специалист „ГС”

Крислово

[email protected]

0893304513

03124/20-31

Ст.специалист „ГС”

Манолско Конаре

[email protected]

0893304506

Гл. специалист „ГС”

Радиново

[email protected]

0889320506

03188/21-24

Гл. специалист „ГС”

Трилистник

[email protected]

0893304507

Ст. специалист „ГС”

Ясно поле

[email protected]

0893304517