Конкурси

Заповед № РД-09-1582/05.12.2018

Дата на публикуване: 05.12.2018

Заповед № РД-09-1582/05.12.2018 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1583/05.12.2018

Дата на публикуване: 05.12.2018

Заповед № РД-09-1583/05.12.2018 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1581/05.12.2018

Дата на публикуване: 05.12.2018

Заповед № РД-09-1581/05.12.2018г. [...]

Цялата публикация...

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ в Община „Марица“

Дата на публикуване: 22.11.2018

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите 20.12.2018г.   Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1392 от 05.11.2018 г.

Дата на публикуване: 06.11.2018

Заповед № РД-09-1392 от 05.11.2018 г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 944 от 07.08.2018 г.

Дата на публикуване: 08.08.2018

Заповед № РД-09-940/07.08.2018 г. [...]

Цялата публикация...