Новини

Заповед на кмета на община "Марица" за забрана на пашата в горските територии – общинска собственост по ККиКР на с. Маноле