Екология

СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ , ОРГАНИЗИРАНА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЕКОБУЛПАК“АД

Дата на публикуване: 17.05.2019

График за обслужване Карти с местонахождението на контейнерите Списък на местата за разполагане на контейнерите [...]

Цялата публикация...

Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2018 година

Дата на публикуване: 18.04.2019

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1297/16.10.2018г. за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за 2019г.

Дата на публикуване: 17.10.2018

Заповед № РД-09-1297/16.10.2018г. [...]

Цялата публикация...

Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2017 година

Дата на публикуване: 23.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1135/30.10.2017 г. за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за 2018 г.

Дата на публикуване: 01.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2015-2020

Дата на публикуване: 25.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...