Документи за връчване чрез прилагане към досие на основание чл.32 от ДОПК от органи на община Марица

Изх.№

70-00-742/

15.09.2015

Дата на публ. 15.09.2015
Име на фирмата БУЛИТ 2007 ЕООД
БУЛСТАТ 175305522
Представляващ Славка Ристич
Док. за връчване

ЗВР №12/

24.07.2015

Да се яви на адрес Пловдив, ул. "Средец" 16
Служител В. Андонов
Дата на поставяне 12.09.2015
Дата на сваляне  27.09.2015

 

Изх.№

70-00-774/

30.09.2015

Дата на публ. 30.09.2015
Име на фирмата БУЛИТ 2007 ЕООД
БУЛСТАТ 175305522
Представляващ Славка Ристич
Док. за връчване

Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице

№70-00-615/24.07.2015г.

Да се яви на адрес Пловдив, ул. "Средец" 16
Служител В. Андонов
Дата на поставяне 30.09.2015
Дата на сваляне