Обшина Марица

Кметство Граф Игнатиево

Нестор ЧочевКмет

Пощенски код:4198

Село Граф Игнатиево се намира в Горнотракийската низина на 17 км. северно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 2859,7 ха. Има автобусна линия до град Пловдив и ж.п. транспорт по линията Пловдив-Карлово.

Село Граф Игнатиево е създадено непосредствено след Освобождението под името Чоллук. След Освобождението на България от турско робство през 1878 г. настъпват превратности в живота и битието на българското население. Турските чифликчии побягват панически към Турция. Изоставят имотите си или ги продават за символични суми на български ратаи. Те влизат във владение на имотите и започват своето съществуване като земедевладелци. Чоллуклии заживяват свободно и развиват в своите чифлици коневъдство, овцевъдство, земеделие.

Двадесет и петгодини по-късно, през месец септември 1902 г. по повод честването на 25 години от Освобождението на България от турски робство колелото на историята се завърта още веднъж за село Чоллук.

На път от Шипка за Пловдив семейството на руския дипломат и държавник граф Николай Павлович Игнатиев спира в ханче „Чародейка” край Чоллук, чиито собственик е бил Иван Пенчев Врачев – известен като дядо Врача. Чули за пристигането на Николай Павлович, всички хора, които са били в Чоллушките ханчета се събрали във Врачевия хан. Жителите устроили радушно посрещане и предложили на графа да стане патрон на селото и училището. Руският дипломат дал съгласието си. Цар Фердинанд издава Указ № 395 от 25 октомври 1902 г., с който селото е преименувано на Граф Игнатиев. През 1956 г. при осъвременяване имената на селищата без административен акт към името е прибавена буква „о” и добива сегашния вид – Граф Игнатиево.

След смъртта на граф Игнатиев през 1908 г. връзките между жителите на селото и семейството на големия дипломат не престават.

По време на Балканската война дъщерята на графа – Екатерина Николаевна била милосърдна сестра. На фронта тя оказала помощ на ранения боец Стоян Дончев от Граф Игнатиево и решава след една година да гостува в България и в селото. При гостуването си е посрещната с изключителна радост от населението. Селската църква се сдобива с два големи свещника, подарък от Екатерина Николаевна.  

През 1968 г. по повод 90 годишнината от Освобождението в селото гостува Екатерина Игнатиева – внучка на Николай Павлович Игнатиев.

През 1974 г. скъп гост в Граф Игнатиево е другият внук на Николай Игнатиев – Николай Алексеевич Игнатиев.

А през 1988 г. гостува внукът на граф Николай Игнатиев от Канада – Георгий Игнатиев

Църквата  „Свето Вознесение Господне” е осветена през 1892 г. Строителството на църквата започва през 1888 г. върху имот, подарен от Пенко Хамбарлийски. Строи се от дядо Никола – майстор от село Райково /Смолянско/. За свещеник е ръкоположен поп Неделю, който пръв издига идеята за промяна на името на селото. Първоначално църквата е построена като трикорабна куполна базилика, но след земетресението през 1923 г. при ремонта покривът е променен на прав без купол.

Първото училище в село Граф Игнатиево е открито в сградата на сегашната детска градина.Състояло се е от шест учебни стаи, а обучението е било до четвърто отделение. През 1935 г. в дома на Димитър Дингилев – Дормаджията се организира непълна проигимназия – само І и ІІ  клас /сега V-ти и VІ-ти клас/. През същата година започва строителството на нова училищна сграда, предназначена за прогимназия, която е била осветена през 1938 г.и до днес носи името ”Граф Николай Павлович Игнатиев”.

Народно читалище „Изгрев” – е основано през 1927 г. от група ентусиазирани младежи. Първите читалищни прояви са били изнасяне на сказки и театрални постановки. Постепено се разпалва искрата на самодейността и се сформират групи за народни танци, песни, обичаи. Самодейните състави стават носители на много награди и отличия от фестивали и събори. В читалището е организирана постоянно действаща археологическа сбирка с експонати и находки, намерени в района на селището, фотоизложба за живота и дейността на граф Игнатиев, трета авиобаза, етнографска изложба.

През 30те и 40-те години се поставя началото и на библиотечната дейност. Първоначално за библиотека са използвани два шкафа с около 50 книги, намиращи се в кръчмата на Иван Джостов. Сегашната модерна сграда на читалището е открита през 1970 г. По повод 50-годишнината Народно читалище „Изгрев” е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІІ степен за активна, народополезна и културно-просветна дейност.

Бележитите личности на селото са обществениците Петър Мутев, Пенко Минков, Рада Галунска, Никола Чочев, Игнат Айвазов, Мария Банкова, Георги Станчев, Видол Сапов, Петър Минков, Димитър Попов.

В землището на село Граф Игнатиево при археологически разкопки са намерени праисторически съдове, домонетни форми, тракийска и византийска керамика, върхове на копия и стрели, монети и накити, които свидетелстват, че тук е бил исторически кръстопът на област Тракия. В по-късната история данните показват, че на тази територия са съществували турски чифлици, в които българите са били наемани за ратаи.

Тук се намира и най-модерната авиационна база, приемник на военното летище, чието изграждане е започнало през 40-те години на миналия век.

В землището на Граф Игнатиево има три могили, около които често се откриват находки от епохата на траките, римляните, византийците и османското владичество.

В село Граф Игнатиево се издига паметник, посветен на руския дипломат и държавник граф Николай Павлович Игнатиев, паметна плоча с имената на загиналите през Балканската и Първата световна война, паметник на загиналите през Втората световна война. През 80-те годнини на фасадата на читалището е изработен голям барелеф, посветен на Граф Николай Игнатиев. Копие се намира във фоайето на училището. Автор на барелефа е скулторката Олга Наздрачева. През 2008 г той е допълнен и оформен като паметник от художника Димитър Гогичев.