Обшина Марица

Кметство Строево

Десислава ДингилеваКмет

Пощенски код:4197

Село Строево се намира в Горнотракийската низина на 15 км. северзападно от град Пловдив на надморска височина 177 м. Площта на селото е 2488 ха. Има автобусна линия до град Пловдив.

Село Строево, според документарни сведения в турските регистри, е създадено около 1576 г. Наименованието му идва от факта, че е строено няколко пъти на различна територия.   

Местната църквата  „Св. Никола летен”, построена през 1866 г., има ценна архитектура и в нея се помещават 23 икони. Запазена и ремонтирана, тя продължава да носи същото име и днес.

Първото училището в село Строево /основно – килийно/ е построено през 1868 г. През 1929 г. е построена нова сграда на училище „Христо Смирненски”. Първият учител по това време е свещенникът поп Нейчо.

Читалището - първоначално именувано „Пробуда”, а в последствие „Никола Йонков Впцаров” е основано през 1929 г. 

В землището на село Строево има 8 тракийски селища и 8 надгробни могили. Открити са две зидани гробници, едната от които е превърната в музей.