Обшина Марица

Кметство Скутаре

Стоян ДобревКмет

Пощенски код:4134

Село Скутаре се намира в Горнотракийската низина на 11 км. североизточно от град Пловдив на надморска височина 161 м. Площта на селото е 1854,2 ха. Има автобусна линия до град Пловдив и ж.п транспорт по линията Пловдив-Стара Загора.

Създадено е през VІІ век под името Скутарион, според историческите данни и сведения. Считано е за епископски център в Пловдивската епархия. За възникналите противоречия относно местонахождението на епископията на Скутарионъ е важно мнението на професор П. Мутафчиев, който поддържа тезата, че търсеният град Скутарион се е намирал именно тук. В подкрепа на това мнение идват и следите на голямо селище в местността „Юрта” на 1.5 км. в северозападна посока, където са открити зидове от постройки, монети и кюпове, което доказва, че там е съществувало селище.

Църквата „Свети Пророк Илия” –  е построена през 1879 г.  

Първото училището в село Скутаре е било построено още по време на турското робство. Намирало се е в двора на църквата. Един от първите учители преди Освобождението е даскал Трифон, известен като поп Трифон. През 1907 г. по време на учителствуването на Димитър Поп Георгиев е посторена сградата на новото училище –  ОУ „Климент Охридски ”. Първите местни учители са били Атанас Тодоров – около 1890 г. и Атанас Попов – директор – син на Димитър поп Георгиев.

Читалище „Светлина” – е основано през 1927 г.  

Бележити личности на село Скутаре са  Хубен Неделчев Хубенов и Васко Илиев Добрев. Хубен Хубенов е роден през 1929 г. Син на свещенника Неделчо Хубенов. Основното си образование завършва в селото, средното и висшето –  в град Пловдив. Работи като лекар интернист, фито и кинезетерапевт, с научни публикации по вътрешни болести и клинична цитология. Член на съюза на българските писатели и на Клуба на писателите лекри. Има издадени над 10 книги с различна тематика. Хубенов е античен историк и полиглот – ползва 15 чужди езика. Васко Добрев е роден на 11.08.1956 г. в град Пловдив. Основното си образование завършва в село Скутаре, средното –  в град Пловдив, висшето – в Русенския университет през 1983 г. Защитил е дисертация за доктор на техническите науки. Доцент в Русенския университет.

В околностите на Скутаре са намерени доста монети, между които римски, колониални и византийски анонимни от времето на Иван Цимисхи 969-976 г. В оризище близо до селото е намерена една бронзова статуетка на Зевс, висока 15.5 см. Към днешна дата статуетката може да се види в Пловдивския музей. В селското землището се намирали и осем различни по големина могили.