СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ , ОРГАНИЗИРАНА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЕКОБУЛПАК“АД

17.05.2019