Обшина Марица

Кметство Рогош

Величка ВеличковаКмет

Пощенски код:4140

Село Рогош се намира в Горнотракийската низина на 12 км. североизточно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 2711,2 ха. Има автобусна линия до град Пловдив и ж.п транспорт по линията Пловдив-Стара Загора.

Село Рогош е създадено около 1576 г под имената „Рогуш” и „Кебър”. По-късно са съществували две села – Малък Рогош и Голям Рогош. По време на турското робство селището се установило на левия бряг на река Марица на 12 км. източно от град Пловдив, в близост до „Друма” –  стратегическия път на турските кервани. Жители на селото нападали керваните и избивали съпровождащата ги потеря. Турски съгледвачи, забелязали печат от ограбен керван върху плата на сукмана на местна жителка, в последствие предизвикват масово клане и опожаряване на селото. Малкото оцелели се заселват в местността Юрта, за което свидетелстват намерени гробищни камъни, монети, гърнета, тухли. Вероятна причина за преместването на селото от местността „Юрта” на сегашното му място през 1760 година е маларията.  

Първата църквата на село Рогош е построена по инициатива на Димитър Каракачана с участието на населението през 1866 г. След Освобождението на мястото на възрожденската църква е построена нова – „Св. Атанасий”, съборена от заметресението през 1928 г. Днес на същото място е построена нова църква със същото име.

Първото училището в село Рогош –  килийно и в примитивна сграда – е построено през 1867 г. Пръв учител в това училище е бил Пенчо Марков от село Демир – Нова махала. През 1931 г. е посторена сградата на сегашното ОУ „Васил Левски”, първоначално земеделско училище. Началното училище е построено в годините от 1931 до 1933 г.    

Читалището първоначално се е помещавало в сградата на старото училище, години по-късно в помещение на местната кооперация. Основано е през 1927 г. Настоящата сграда на читалище „Изгрев” е построена през 1965 г.  

В село Рогош са издигнати 2 паметника, посветени на незнайния войн и на участвалите във войните.