Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на Община Марица

19.03.2019