Обявления

Обявления от Детски градини за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022г.