Обявления

Обявление за отчуждаване на имот в с. Калековец - Поземлен имот № 35300.12.65