Обществ. обсъждания

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА" - ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 16.07.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА"

Дата на публикуване: 12.07.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”

Дата на публикуване: 08.06.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Публиично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет за 2017г.

Дата на публикуване: 22.05.2018

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 25.05.2018г. от 15:00 часа в залата на Община "Марица" в [...]

Цялата публикация...

Покана за обществено обсъждане на предложението за поемане на общински дълг

Дата на публикуване: 19.04.2018

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ ПОКАНА за обществено обсъждане На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, [...]

Цялата публикация...

Проект за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Дата на публикуване: 05.04.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...