Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. МАНОЛСКО КОНАРЕ, С. КРИСЛОВО, С. ВОЙСИЛ И С. РАДИНОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“

№ 20190531RRUWC61466
2019-05-31ПубликацияДата