Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПO ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЛЕДНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ: Реконструкция на пътно кръстовище на пътна връзка "Пловдив - АМ "Тракия" (възел "Запад") с път за с. Радиново и промишлено-индустриална зона "Марица" ;

№ 20190222FIRGW93742
2019-02-22ПубликацияДата
Договор №99/21.03.2019г.2019-03-22
Протокол № 12019-03-11