Досие

„Осигуряване на външна експертна помощ от Експерт – юрист при организация и управление на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“

№ 20190221IRNAH48697
2019-02-21