НАДЕЖДА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А
Телефон: 032/907 888
e_mail: dimitrova@maritsa.org
факс: 032/951 934

Дата на раждане: 30.10.1973 г. в гр. Асеновград.
Образование: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Магистърска степен по специалност „Право”
Квалификация: юрист


Професионален опит:
От 25.11.1997 до 24.11.1998 г. – работи като стажант адвокат в адвокатска кантора
От 01.04.1999 до 01.04.2009 г. – главен юрисконсулт на Общинско предприятие „Жилфонд” гр. Пловдив
От 05.10.2009 до 21.02.2010 г. – юрисконсулт в Общинско предприятие „Градини и паркове” гр. Пловдив
От 20.09.2010 до 22.01.2012 г. – главен юрисконсулт в Община Пловдив”
От 23.01.2012 до 24.06.2013 г. – главен юрисконсулт и началник отдел Административно-правно и информационно обслужване в Община „Марица”
От 24.06.2013 г. до настоящия момент – секретар на Община „Марица”

Има едно дете.