Обшина Марица

Кметство Крислово

Димитър АндреевКмет

Пощенски код:4148

Село Крислово се намира в Горнотракийската низина на 13 км. западно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 678,1 ха. Има автобусна линия до град Пловдив.

Първоначално името на селището е „Шарликьой” По време на турското робство в селото са се укривали документи и се е тълкувало, че се „крият слова”, откъдето в днешно време произлиза името Крислово.

Църквата „Рождество на Пресвета Богородица” – строена много преди 1928 г., е открита през 1930 г. Старата постройка е била разрушена от голямото заметресение и през 1928-1930 г. на доброволни начала от местни зидари е построена съществуващата в момента църква.

Първото училището в село Крислово – „Св. Св. Кирил и Методий” – е строено през 1928-1930 г. Към днешна дата училището е закрито. Постройката и прилежащия към нея терен са продадени на инвеститори и в момента е цех за табели, пътни знаци и пр.

Читалище „Просвета”  съществува от около 1928 г. по думите на възрастни жители, участвали в програмите по художествена самодейност. В него все още се съхраняват квитнационни книги от членския внос от 1965 г.

Бележити личности на село Крислово са двамата партизани Димитър Кривчев и Недьо Дончев. Две от улиците в селото носят техните имена, а на жилищата, в които са живяли, има паметни плочи.

Населението се занимава със земеделие, животновъдство. Има доста пътуващи до град Пловдив, ангажирани в производствени фирми, шивашки ателиета, търговия.