Обшина Марица

Кметство Костиево

Илия ПоповКмет

Пощенски код:4205

Село Костиево се намира в Горнотракийската низина на 14 км. западно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 2348,9 ха. Има автобусна линия до град Пловдив.

Село Костиево е съществувало от 1576 г. под името Кьосте според турски документи.   

Местната църква „Света Троица” е открита и осветена през 1905 г. Иконите и стенописите в нея са рисувани от пловдивския художник Георги Данчов.

Първото училището в Костиево съществува от 1872 г., по спомени на възрастни жители на селото, а по официални данни от 1889 г, като се помещава в малка къща в двора на църквата. През 1929-1930 г. се построява южното крило на днешното училище, а през 1934 г. става основно училище с първи директор Рашко Семков. Днес основното училище в село Костиево носи името на двамата братя Кирил и Методий.

Читалището „Цар Борис ІІІ” е открито на 30.І.1928 г. Председател е Стоица Хр. Джамбазов. Сградата на читалището е построена през 1942 г. и е преименувано на „Тодор Павлов”, а понастоящем носи името на поета-революционер Никола Йонков Вапцаров. През месец ноември 1959 г. се открива новият читалищен дом.

Основен поминък на населението в миналото са животновъдството, растениевъдството и оризопроизводството.

Интересен факт от историята на Костиево е, че Генерал Гурко преспива в селото в къщата на Тодор Фучеджиев и от местността „Голямата могила” командва настъплението на руските войски към Пловдив.

През 1926 г. се поставя началото на кооперация в селото с председател Запрян Клявков, който по-късно става народен представител и в резултат на неговите действия костиевци се сдобиват с много придобивки:

През 1928 г. Костиево първо от селата на север от река Марица се електрифицира от съществуващата тогава водно-електрическа централа „Въча”.

През 1938 г е първото село в Пловдивска област, построило помпа и водопровод за чиста питейна вода.

През 1938 г. е построена здравната служба. Пръв лекар в селото е руснакът Григориев. По-късно е открит и родилен дом.

През 1939 г. Всестранната кооперация „Съгласие” построява първия в този край комбинат – фурна и баня.

През 1936 г. е построена сградата, в която до 2003 г се помещава кметството.

През 1940 г. е открита поща, която се е помещавала в сградата на Кметството с началник Пенчо Пищялов от Калояново.

През 1945 г. се основава ТКЗС с първи председател Никола Манчев. След ликвидацията на ТКЗС-тата през 1990 г. 400 души се обединяват за колективна обработка на 11 500 дка земя и така се създава ЗК „Единство” с председател Желю Стефанов.

През 1952-1953 г. костиевци се сдобиват с радиоуредба със 100 радиоточки.

През 1977 г. е открита телефонна централа с 200 поста

На 16.ІV.1991 г. е открита нова детска градина „Буратино” с капацитет около 100 деца.

На 11.V.20001 г. е открита аптека в селото.

В двора на местната църквата се намира паметник на загиналите във войните. В землището на село Костиево е издигнат паметник на капитан Александър Петрович Бураго. На загиналите в Отечествената война е посветена паметната плоча на чешмата в центъра на селото.