ИНЖ. ПЕТЪР ИВАНОВ МИНКОВ

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А
Телефон: 032/907 803
e_mail: p.minkov@maritsa.org
факс: 032/951 934

Дата на раждане: 14.09.1957 г. в гр. Пловдив.
Образование: ВТУ „Ангел Кънчев” – гр. Русе
Магистърска степен по специалност „Селскостопанска техника”
Квалификация: машинен инженер

Професионален опит:
От 15.11.1982 до 01.03.1987 г. – технолог в НПП „Оптика и лазерна техника” гр. Пловдив
От 01.03.1987 до 01.12.1988 г. – технолог в СО „Оптични технологии” гр. Пловдив
От 01.12.1988 до 20.10.1991 г. – ръководител в завод „Лазерна техника” гр. Пловдив
От 21.10.1991 до 12.11.1995 г. – кмет на Община „Марица”
От 13.11.1995 до 01.02.1996 г. – ръководител в завод „Лазерна техника” гр. Пловдив
От 02.11.1999 до 11.11.2007 г. – председател на Общински съвет „Марица”
От 01.01.2008 до 31.12.2010 г. – земеделски производител
От 10.11.2011 г.до настоящия момент – заместник-кмет на Община „Марица”

Женен, с две деца.