Заповед № РД-09-1297/16.10.2018г. за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за 2019г.

17.10.2018