Заповед № РД-09-1135/30.10.2017 г. за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за 2018 г.

01.11.2017