Обявления

Заповед за изземване на имот № РД-09-768/28.05.2019 г.