Обшина Марица

Кметство Желязно

Цветан МалехуновКмет

Пощенски код:4136

Село Желязно се намира в Горнотракийската низина на 5 км. северно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 651,0 ха. Има автобусна линия до град Пловдив.

Село Желязно е създадено в началото на 19 век под името Денемир капи. През 1878 г. в един от чифлиците се заселва Никола Латинин от Пловдив, който можем да приемем за основател на днешното село. Първоначално то се е намирало на северозапад от настоящото местоположението на селото. Обитавало се от смесено население –  българи и турци. Било е голямо, заградено с големи дувари и с тежки железни порти. Това е и причината да носи името Денемир Капи (железни порти). Легенда разказва, че в селото дошъл свещенник да събира пари за построяване на църква или манастир. Никой от населението не се отзовал. Свещенникът прокълнал селото, което в действителност по-късно изгоряло. Днешното село е създадено върху три големи чифлика. По време на Руско-турската война продаваните на безценица от турците чифлици били купени от заможни хора, дошли от Средногорието, от Демирджелер. През 1944 г. селото, наричано Демирджелер, е преименувано на Желязно.

Местната църква носи името „Св. Георги Победоносец”.

Първото училище в село Желязно –  „Св. Кирил и Методий” – е открито през 1930 г. В него до 1998 г. се обучават ученици от 1-ви до 4-ти клас. Към днешна дата училището е закрито.

Читалище „Васил Левски”  е открито през 1943-1944 г. от Иванка Бояджиева – учителка от село Гъбарево, Казанлъшко, преподавала в училището. Към 1995 г. сградата на читалището е реституирана и то престава да съществува.

В землището на селото се намират две тракийски могили – „Висока могила” и „Петранина могила”.