Екология

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЛЕНТОВИ КАПКОВИ МАРКУЧИ ЗА НАПОЯВАНЕ

Дата на публикуване: 19.03.2015

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ  И ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2015 ГОДИНА   [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1156/27.10.2014 за определяне границите на услугите по сметосъбиране за 2015г.

Дата на публикуване: 28.10.2014

Заповед № РД-09-1156/27.10.2014 за определяне границите на услугите по сметосъбиране за 2015г. [...]

Цялата публикация...