Докладна записка от Анастас Рангелов Димитров - общински съветник

22.02.2019

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 30 дни, Община „Марица” е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата.

Докладна