Обшина Марица

Кметство Динк

Йосиф АсеновКмет

Пощенски код:4149

Село Динк се намира в Горнотракийската низина на 16 км. североизточно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 588,3 ха. Има автобусна линия до град Пловдив.

В землището на село Динк в годините на турското робство е имало само арменски чифлици, построени приблизително през 1850 г. Първата къща, построена през 1872 г., е била на Георги Николов Бодуров, дошъл от село Ситово през 1872 г. На река Аврамица е имало воденица за люпене на ориз, която се е казвала Динката. Около нея се заселват от околните села Крислово, Калековец, Ръжево Конаре първите жители на селото, наричано тогава „Динк махала”. В последствие се заселват цели родове от селата Дедево, Храбрино, Хисаря, Калояново и Ситово.

Местната църква – „Успение Богородично” –  според преданията е построена върху стара римска сграда.  През 1928 г. е разрушена от земетресение. В последствие е възстановена.

Първото училище в село Динк е открито 1905 г. в частна сграда. То продължило да функционира като частно училище до 1912-1913 г., когато става държавно. Първото училище, построено със средства от населението, е разрушено от земетресението през 1928 г. През 1929 г. е построена сградата на сегашното училище „Отец Паисий”.

Читалището на име „Просвета” – е открито през 1938 г. През 2007 г. е реставрирано.

В село Динк се издига исторически паметник на убит антифашист Стоян Танкин (Касаба) от село Стряма.