ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

Димитър Иванов Иванов е роден на 4 февруари 1971 година в гр. Пловдив.

През 1996 г. получава бакалавърска степен от факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски” – специалност Математика.

През май 2007 г. защитава с отличен магистърска степен в Аграрен университет – Пловдив и получава професионална квалификация агроном. Започва професионалния си път през 1998 г. във фирма  „Тракия агроинвест”. А по-късно работи в „Лотос-2000” ООД.

От 2000 г. до избирането му за кмет на Община „Марица” е главен експерт в Държавен фонд „Земеделие.

Бил е съветник в Общински съвет „Марица” от листата на БЗНС   в два последователни мандата: в периода 2003 – 2007 г. и 2007 – 2011 г. На местните избори през 2011 г. е издигнат за кандидат за кмет в 17 МИР от коалиция Обединени земеделци – ГЕРБ.

Печели местния вот на 30 октомври 2011 г. и на 8 ноември полага клетва като кмет на Община „Марица”.

Член на Областния съвет за развитие и на регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Женен, с две деца.